TRYSKÁNÍ

  • tryskání ocelovou drtí GL 50 v tryskací kabině
  • zajištění ideálního hladkého povrchu pro lakování práškovou barvou